Baroko Patzak / Pacák

Familie der Barockbildhauer Patzak

(2023 Homepage im Aufbau)


Rodina barokních sochařů Pacáků

(2023 webová stránka ve výstavbě)

–> Bilder zu ihren Werken und zu ihrem Leben

–> Obrázky jejích děl a jejího života

Patzak – Kunstwerke bewahren / Pacák – díla umělecká zachovat

A) Das hindert die Bewahrung der europäischen Kunstwerke der Barockbildhauer Patzak in der Landschaft Ostböhmen: Saurer Regen und Überwucherung / Missachtung, Diebstahl und Vandalismus / Ideologische Vorbehalte und fehlendes Vorwissen zum Barock / Lücken in der Forschung / Fehlende Publizität.

A) Toto brání zachování evropských uměleckých děl barokních sochařů z rodiny Pacáků v krajině východních Čech: kyselý déšť a zarůstání zelení / neúcta, loupeže a vandalismus / ideologické výhrady a chybějící znalost baroka / mezery ve výzkumu / chybějící publicita.

B) Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Kunstwerke der Barockbildhauer Patzak in der Landschaft Ostböhmen: Wissen und Neugier für Barock schaffen / Barocke Kunst in Kirchen besser nutzen / Junge Menschen mit moderner Technik dafür gewinnen / Bessere kunsthistorische Forschung zum Barock / Tourismus stärken: Ostböhmen und Barockkünstler

B) Návrhy ke zlepšení situace barokních uměleckých děl Pacáků: vzbudit povědomí a zvědavost pro baroko / lépe využít barokní umění v kostelech / získat mladé lidi s moderní technikou / lepší umělecko-historický výzkum baroka / Posílit turismus: východní Čechy a barokní umělci

Info zur einschlägigen Tagung hier  / Informace o konferenci zde

Zum geplanten Buch: mehr hier / Plánovaná kniha: více zde

Florian: Kartusche links unten
Florián: kartuše vlevo dole

Florian: Kartusche links unten
Florián: kartuše vlevo dole

2 replies on “Baroko Patzak / Pacák”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert