Familie der Barockbildhauer Patzak

(2023 Homepage im Aufbau)

Rodina barokních sochařů Pacáků

(2023 webová stránka ve výstavbě)

–> Bilder zu ihren Werken und zu ihrem Leben

–> Obrázky jejích děl a jejího života

Patzak – Kunstwerke bewahren / Pacák – díla umělecká zachovat

A) Das hindert die Bewahrung der europäischen Kunstwerke der Barockbildhauer Patzak in der Landschaft Ostböhmen: Saurer Regen und Überwucherung / Missachtung, Diebstahl und Vandalismus / Ideologische Vorbehalte und fehlendes Vorwissen zum Barock / Lücken in der Forschung / Fehlende Publizität.

A) Toto brání zachování evropských uměleckých děl barokních sochařů z rodiny Pacáků v krajině východních Čech: kyselý déšť a zarůstání zelení / neúcta, loupeže a vandalismus / ideologické výhrady a chybějící znalost baroka / mezery ve výzkumu / chybějící publicita.

B) Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Kunstwerke der Barockbildhauer Patzak in der Landschaft Ostböhmen: Wissen und Neugier…